Har du någon fråga eller söker du info om gitarrer, gitarrister eller gitarrprylar?
Besök Playbacks Forum!

Öppna forumet i ny sida...

Barréackord

 

Grundackord
Barréackord

Bakgrund

Jämfört med grundackorden, så är barréackorden de ackord som fungerar inom alla musikstilar i princip, speciellt inom pop och rock samt heavy metall. Det speciella med barréackorden är att man kan ta exakt samma ackord, på alla band - för att få olika tonarter. Man flyttar helt enkelt ackordet mellan banden, uppåt (mot stallet) eller neråt (mot gitarhuvudet) på gitarrhalsen. Det finns två typer av barréackord:

  • Övre
    • Pekfingret ligger an mot alla strängar i en rak linje. De övriga fingrarna skapar själva ackordet.
  • Nedre
    • Pekfingret ligger an från 5:e strängen (A-strängen) och resterande strängar ner till 1:a strängen (ljusa E-strängen),  i en rak linje. Den 6:e strängen används inte alls, och de övriga fingrarna skapar själva ackordet.

Barréackorden är svåra att ta så att alla toner låter bra utan "skrammel", för den ovane gitarristen. Det kräver att man övar upp styrkan speciellt i pekfingret, som bildar basen i dessa ackord.

Exempel på barréackord

Grundtonen i alla följande ackord är alltid första och sista tonen under pekfingret. I de övre barréackorden är det alltså strängarna 1 och 6, och i de nedre barréackorden är det strängarna 1 och 5 som ger grundtonerna - oavsett vilken typ av barréackord eller band du spelar på. Så här läser du nedan ackord:

- Siffror Anger strängen, där 1 är lika med ljusa E-strängen.
- Tjockt svart horisontellt streck Pekfingret som bildar basen i ackordet
- X Sträng märkt med X skall inte spelas alls i ackordet

Övre barréackord


Moll

Moll7

7

Dur

Sus4

Nedre barréackord


Moll

Moll7

7

Dur

Sus4

     
  Start    |    Riff & Licks    |    Skalor    |    Ackord    |    Övrigt    |    Forum    |    Om Playback Copyright (c) 2005 Playback.nu. Kontakta oss