Har du någon fråga eller söker du info om gitarrer, gitarrister eller gitarrprylar?
Besök Playbacks Forum!

Öppna forumet i ny sida...

Gitarrens delar

 

Gitarrens delar
Gitarrens olika stämningar
Grepphandens position
Anslag & Plektrum

Bakgrund

En gitarr består av olika delar som alla har sina egna namn och funktioner. På bilden nedan visas en riktig klassiker bland gitarrer, en Fender Stratocaster, med 3 st vita "singlecoil" mickar. Ofta sätts två singlecoil mickar ihop, placeras längst till vänster på gitarren, närmast stallet - och kallas då för "humbucker" mickar. Dessa "humbucker's" kan även sitta på alla tre mikrofonplatser på gitarren, ofta på Gibsongitarrer som exempel. Med andra ord, det finns alla möjliga kombinationer av mickar beroende på vilket "sound" man vill ha i sin gitarr.

Nr Namn Beskrivning
1 Kropp -
2 Stall Förankring av strängar, även justering av stränghöjd
3 Mikrofon -
4 Plektrumskydd Skyddar gitarrens kropp mot repor från t.ex. plektrum
5 Band Band av stål, som anger varje ton
6 Stämskruvar Stämmer resp. sträng
7 Kontakt för sladd med teleplugg -
8 Ton- och volymkontroll Justerar diskant och volym
9 Mikrofonomkopplare Kopplar om mellan de olika mikrofonerna
10 Svajarm Används för att tillfälligt ändra tonläge
11 Hals Kan justeras med gängad stång för att rikta ev. böjd hals
12 Sadel Sadeln är den del där alla strängar löper, till stämskruvarna
13 Huvud -
?

Platta på huvudet som oftast är
fäst med 1 skruv

 

Under plattan sitter en gängad stång som används för att rikta halsen på en gitarr. Om du själv skruvar på denna hals, finns det risk för att du förstör din gitarr, och måste lämna in den för justering hos en auktoriserad gitarrverkstad.

     
  Start    |    Riff & Licks    |    Skalor    |    Ackord    |    Övrigt    |    Forum    |    Om Playback Copyright (c) 2005 Playback.nu. Kontakta oss